Leer zien wat echt waardevol is.

Frieda Eichhorn

Als oprichtster van Gezinscoach en moeder van drie kinderen in de puber- en basisschoolleeftijd geniet ik van de combinatie tussen gezin, werk en sport. Voor mij zijn deze drie verweven. Ik probeer voor alle drie net zoveel tijd en energie te hebben en vooral aandacht! Sport & ontspanning geven mij energie en balans voor de zorg die nodig is voor onze kinderen en in het bijzonder onze zoon met Downsyndroom. Voor mij is gezondheid het allerbelangrijkste en ik probeer dan ook elk jaar een marathon te lopen. Mijn kennis, ervaringen en positieve energie neem ik mee naar huis en naar de coaching. Ik wil gezinnen laten ontdekken hoe zij de balans terug kunnen vinden in hetgeen zij belangrijk vinden. Zorgen, overtuigingen, vastgeroeste patronen, en machteloosheid. Het kan zomaar levensvreugde en gezinsgeluk in de weg staan. En nee, er zijn geen perfecte personen, geen perfecte gezinnen en er is niet één oplossing. En ja, gelukkig zijn kan!  

 

Gezinscoach & individuele coach

Een gezinscoach bij wie je aan twee woorden genoeg hebt. Dat is wat Gezinscoach probeert te bereiken. Kort en krachtige gezinscoaching. Soms met heel het gezin en veelal met een of twee ouders. Want als je de drempel hebt genomen om hulp te vragen, dan wil je die ook snel ontvangen.
Vertrouwen, deskundigheid en betrokkenheid blijken de belangrijkste punten voor gezinscoaching zijn. Bij ouders is veelal ook behoefte aan persoonlijke coaching. Je gezin en je eigen ontwikkeling zijn nu eenmaal verweven met elkaar. Individuele coaching is ook mogelijk. De dynamiek binnen gezinnen waarvan het kind en/of de ouder kampt met zorg is complex. Gezinscoach kijkt naar oplossingen voor het hele gezin en het individu. Wat kan er nog wel? 

 

Specialisme

Gezinscoach weet hoe de dynamiek binnen gezinnen is of kan veranderen als een gezin te maken krijgt met zorg. Pijn, revalidatie, acceptatie, het zorgsysteem, (speciaal)onderwijs, gemeente en wet- en regelgeving en waar je nog meer tegenaan loopt. Gezinscoach beschikt onder andere over specialistische kennis over onder andere Downsyndroom, het syndroom van Usher, Reumatische klachten, vermoeidheidklachten, rugklachten, allergieën, kinderen met een (verstandelijke) beperking, Adhd, Autisme, prikkelverwerking, spraakproblematiek en (non-) verbale communicatie, voedselproblematiek, slaapproblematiek, gehoorproblemen (o.a. BCD/BAHA/CI) en meer. Met welke situatie jij en je gezin te dealen hebben, het draait vooral om een positieve en open benadering van de situatie. Denken in ‘Wat kan wel’ in plaats van ‘Wat kan niet?’ Dat brengt positieve vooruitgang. Wellicht niet op het gebied van de beperking of handicap, maar zeker wel op heel veel andere vlakken.

Kennis en ervaring

In 1997 startte ik als student aan de Pabo. Na mijn propedeuse nam ik een andere route richting Communicatie en Mediamanagement. Ik studeerde af en werkte een paar jaar in de communicatiebranche.

In 2011 werd onze zoon geboren met het Syndroom van Down, totaal onverwachts. Ik besloot als zelfstandige door te gaan, zodat ik alle ziekenhuisbezoeken en zorg voor hem rondom mijn werk kon plannen. Met veel plezier heb ik jarenlang als zelfstandig communicatiespecialist gewerkt. Tijdens mijn derde zwangerschap waren er complicaties, waardoor ik besloot mijn werkzaamheden stop te zetten. Mijn passie lag bij kinderen en gezinnen in combinatie met zorg. Na jaren als moeder, mantelzorger en vrijwilliger ervaring op te hebben gedaan, besloot ik een post-hbo opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach te volgen. Tijdens mijn studie heb ik daar volwassenen coaching aan toegevoegd om ook te kunnen werken aan de individuele ontwikkeling van ouders. Met mijn opgedane kennis en ervaring werd het tijd voor Gezinscoach.

Opleiding, training en cursussen

Naast deze opleidingen volgde ik veel losse training en cursussen, waaronder de training Werken met de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Voor meer over mij kijk op LinkedIn.

Beroepsverenigingen

Gezinscoach is aangesloten bij ​CAT [Collectief Alternatieve Therapeuten] en GAT [Geschillen Alternatieve Therapeuten]​.

CAT [Collectief Alternatieve Therapeuten]

Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor alternatieve therapeuten. Met deze beroepsorganisatie verzekert Gezinscoach haar cliënten van kwaliteit en betrouwbaarheid.

GAT [Geschillen Alternatieve Therapeuten]​

Als CAT-therapeut valt Gezinscoach onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtregeling zie: ​https://gatgeschillen.nl/

Als CAT-therapeut volgt Gezinscoach de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/