Privacybeleid

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Gezinscoach. Gezinscoach respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de Website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch;
  • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Gezinscoach, bijvoorbeeld via een elektronische nieuwsbrief;
  • het verbeteren van de Website en dienstverlening van Gezinscoach;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Gezinscoach.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Gezinscoach daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan Gezinscoach stelt. 

Elektronische nieuwsbrieven

U kunt zich via de Website opgeven als abonnee voor de door Gezinscoach verzorgde elektronische nieuwsbrief. Gezinscoach kan u dan per e-mail op de hoogte houden van nieuwe producten, aanbiedingen en andere informatie die voor u interessant kan zijn. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.