Wordt het een plezier of stressvol pretparkbezoek?

Een zeer drukke dag vanwege het mooie weer. Duizenden mensen hebben die dag met wachtrijen tot 50 minuten te kampen. Heel vervelend voor de mensen die zo lang in de rij moeten staan. Voor ons geen optie, per definitie uitgesloten voor autistische kinderen. Gelukkig heeft het park daar de invalideningangen bij de attracties voor, zoals veel andere parken. Een uitkomst voor (verstandelijk) gehandicapte kinderen en volwassenen. Helaas heb je daar weinig aan als het personeel niet communicatief opgeleid is.

Sinds onze zoon een rolstoel heeft en we in het bezit zijn van de Autipas, een pas voor autistische kinderen die alleen aangevraagd kan worden met een doktersverklaring, is het voor ons mogelijk om pretparken te bezoeken. Voor een zoon die elke dag achtbanen via YouTube kijkt, is dat een verrijking van zijn leven. De Autipas wordt niet altijd als ‘volwaardig’ gezien. Een extra begeleidende brief van de huisarts, waarin duidelijk vermeld staat dat deze persoon niet in een rij kan wachten, is noodzakelijk. Iemand in een rolstoel heeft dat niet nodig, want daar ziet u ‘het’ al aan, volgens de servicemedewerkster.

Voorbereiding is alles!
Een dag naar een pretpark betekent vooraf een hels karwei aan voorbereidingen en dingen uitzoeken. Naast alle tassen, hulpmiddelen enzovoorts moeten we het gehele park virtueel doorlopen om al het onverwachte uit te sluiten. Alle attracties worden online bekeken en voorbereid. Een zeer goede website en app helpen daar enorm bij. De route wordt vooraf bepaald, attracties die niet geschikt zijn, worden doorgestreept op de plattegrond. Afwijken van de route kan alleen als de kinderen een flexibele dag hebben. Ze een topdag bezorgen, kan alleen als alles voorbereid is en volgens afspraak verloopt. Als de dag dan slaagt, is het effect ook grandioos! Dan hebben ze, net als alle andere kinderen, extreem genoten van een dag pretpark en zal het effect lang aanhouden.

Verwarring in het park
In het park werd het verwarrend. Bij de ene attractie mochten drie begeleiders mee (vaak een standaard gezin van vier personen) en bij de andere attractie weer niet of dan maar twee. Bij de ene attractie is geen invalideningang of aparte ingang, bij de andere attractie wel. Bij een andere geen van beide. Vaak staat niet aangegeven waar de ingang is. Bij de ene attractie word je voorbereid op een wachttijd van 10 minuten, bij de andere wordt simpelweg gezegd dat de gewone wachtrij ook 50 minuten is en je nog even moet wachten. Hierdoor kregen we sterk de indruk dat elke attractie zo zijn eigen regels hanteert. 

Tips voor de pretparken om het bezoek plezieriger te maken
Klagen alleen, daar houden we niet van. Wel van oplossingen aandragen, zodat de medewerkers van pretparken ons kunnen helpen. Als grote kindervriend kan je ons, en al die andere personen, helpen door te zorgen dat:

  1. er een goed plattegrond te downloaden is, waar per attractie staat waar de aparte ingang is en of ze een invalideningang of -uitgang hebben.
  2. er aangegeven staat op de plattegrond of een extra A4 of de attractie angstig, donker of erg luidruchtig is enzovoorts. Denk hierbij aan iconen bij films of kopieer het van andere attractieparken.
  3. er bij de entree een aparte servicebalie is met vriendelijk personeel dat goede instructies geeft. Personeel weet dat er soepel met regels omgegaan wordt als het duidelijk is dat er iemand voor je staat die (verstandelijk) gehandicapt is, maar waarvan de dokter misschien net niet helemaal het juiste briefje heeft geschreven.
  4. de bewegwijzering duidelijk is en we weten waar we verwacht worden per attractie. 
  5. er goed opgeleid personeel is, dat vooral niet teveel vraagt en vriendelijk is. Onze kinderen hoeven niet elke keer te horen wat ze allemaal wel of niet mankeren. Dat willen we ze namelijk even laten vergeten door een bezoek aan jullie pretpark.

Is dat eerlijk tegenover de andere bezoekers? Jazeker!
Over het ethische vraagstuk ‘eerlijk of oneerlijk’ kunnen we lang twisten. We hebben namelijk alle begrip voor kinderen die heel lang in de rij moeten wachten en dat heel lastig vinden. De oplossing: geef ons bij de servicebalie een kaart, waarmee we maximaal in bijvoorbeeld 10 attracties kunnen. Heel eerlijk tegenover alle andere kinderen in het park. Zij kunnen wellicht door de drukte ook niet in alle attracties. Geloof ons, onze kinderen zullen nooit meer dan 10 attracties per dag aankunnen. In andere parken werkte dit prima en we hebben nooit een kaart vol gekregen. Onze kinderen kregen een armband met hun naam en een prachtige kaart. Trots waren ze als het personeel hun bij de voornaam aanspraken en ze in een attractie mochten. 

Beste medewerker, je hebt wellicht geen idee hoeveel moeite het voor ons en onze kinderen kost om een grandioze en plezierige dag in een pretpark te beleven. Dat begrip vragen we ook niet, we vragen alleen wat praktische aanpassingen. Van onze kant zullen we niet meer in de vakanties komen, niet meer in de weekenden. We hopen dat school mee wil werken voor een dagje vrij, als onze andere kinderen een extra vrije schooldag hebben. 

Zouden jullie dan zo vriendelijk willen zijn om het ons en onze kinderen wat makkelijker te maken? Een blik naar collega-parken en een basiscursus voor het personeel kan al de oplossing zijn. Het effect zal enorm zijn voor heel veel (verstandelijk) gehandicapte kinderen en volwassenen! 

 

Deel via:

Terug naar overzicht