Welke vier zorgwetten zijn er?

De vier zorgwetten. Gezinscoach krijgt er veel vragen over.  Zorgwijzer heeft het mooi onder elkaar gezet.
De ene wet sluit de andere niet uit. Het kan zomaar zijn dat je onder drie wetten valt. Het beginpunt is altijd de gemeente waar je in woont. Neem altijd eerst telefonisch contact op. De wachttijden zijn helaas lang in veel gemeenten. 

Een kind kan bijvoorbeeld onder de Wlz(Wet langdurige zorg) vallen, omdat het 24 uurs toezicht en/of verzorging nodig heeft. De begeleiding wordt vanuit de Wlz vergoed, de rolstoel wordt vanuit de Wmo(wet maatschappelijke ondersteuning) vergoed en de verpleging thuis vanuit uit de Zvw (zorgverzekeringswet). Als het kind eenmaal onder de Wlz valt, heeft het alleen nog met de gemeente te maken als het bijvoorbeeld om een voorziening gaat. Daarnaast kun je onder bepaalde omstandigheden kiezen voor een pgb(persoonsgebonden budget). Je hebt dan alles in eigen beheer, waaronder de gehele financiële administratie. Daar komt nogal wat bij kijken. Het kan zijn dat je werkgever bent van je zorgmedewerkster, afhankelijk van het contract dat jullie tekenen. De controle wordt gedaan door de gemeente of het zorgkantoor. Wil je dit net? Dan kies je voor zorg in natura. Wat?

Ingewikkeld? Ja. Neem contact op met Gezinscoach als je vragen hebt of ondersteuning wenst voor je gezin.

Terug naar overzicht

Deel via: