Wat is respijtzorg?

Mantelzorg en respijtzorg gaan hand in hand. Wat is het eigenlijk? 

Mantelzorg geef je als je voor een naaste (een ouder, een kind of een familielid) zorgt. Respijtzorg is er om jou te ontlasten. Degene voor wie je zorgt, wordt dan tijdelijk door iemand anders verzorgt. Je hoeft hier niet voor te betalen. 

Waarom krijg je respijtzorg en hoe?

De overheid wil stimuleren dat we voor elkaar zorgen. De overheid wil niet dat jij als mantelzorger overbelast raakt. Daar heeft niemand wat aan. Vandaar dat er respijtzorg in verschillende vormen aangeboden wordt. Bijvoorbeeld als logeeropvang, dagopvang of aanwezigheidszorg. Waar heb je behoefte aan en wat is het aanbod? Kijk eens op www.mantelzorg.nl. Veel mensen denken dat mantelzorg en respijtzorg alleen voor ouderen bedoeld is. Dit is een misvatting. Dit geldt voor iedereen die zorg levert. Of je nu een partner, ouder, kind, broertje of zusje bent. 

Vraag Gezinscoach of het ook voor jou geldt en waar je het aanvraagt.

"Respijtzorg is een tijdelijke of volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Respijtzorg is een vorm van mantelzorgondersteuning. We noemen het ook wel vervangende mantelzorg. Door af en toe vrij te zijn van mantelzorgtaken, kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor hun naaste langer volhouden." Bron Respijtzorg, een adempauze voor mantelzorgers.

Terug naar overzicht

Deel via: