Problemen in een samengesteld gezin. Hoe los je ze op?

Hoe doe je dat? Een samengesteld gezin, help!

Samengestelde gezinnen hebben te maken met de meest ingewikkelde dynamiek binnen een gezin. Het is complex voor deze steeds groter wordende groep. Onmogelijk? Zeker niet. Makkelijk, ook niet. En dat inzien en accepteren is de eerste stap naar de oplossing.

Later volgen de tips. Voor nu leg ik de complexiteit uit met een aantal benamingen die je vast herkent?: stiefmoeder, bonusmoeder, aanwaaimoeder, nepmoeder, uhm moeder?, tweede vader, nieuwe vader, nóg een vader, placebovader, partner van mijn vader/moeder, nieuwe vriend of vriendin van. Er schuilen veel emoties achter deze benamingen.

Waar kunnen knelpunten voorkomen? De relatie tussen de huidige partners, de (ex)partners, het gezin als geheel, de kinderen onderling en de relatie tussen de ouders en de kinderen. Een eventuele verhuizing, scholen, opvoeding, schuldgevoel, financiën en nog meer te nemen hobbels. Oh ja en de opvoeding! Met je ex-partner was je al jaren bezig om het eens te worden en nu kun je weer opnieuw beginnen. De oplossing? Denken in oplossingen en accepteren dat je het niet perfectkunt doen. Die ene beslissing heeft gevolgen voor een hele keten. Accepteer dat je het nooit goed kan doen. Als het maar goed genoeg is.  

Hoe houd je het gezin bij elkaar?

Loyalitiet it is! Loyaliteit staat centraal in deze gezinnen. Je bent loyaal aan je nieuwe partner, maar ook aan je kinderen. De kinderen zijn loyaal aan hun ouders, maar ook aan de nieuwe ouders in hun leven. Loyalitiet is een heel natuurlijk proces en de band tussen ouders en kinderen is van nature de sterkste die er is. Accepteer dat en probeer zo veel als mogelijk je eigen emoties los te zien van de liefde die ervan nature bestaat tussen een kind en ouders en tussen broers en zussen. Probeer nooit in het bijzijn van je kinderen slecht te praten over een ex-partner. Houd een neutrale mening. De loyaliteit zal het namelijk bijna altijd winnen van jouw mening. Familie is de sterkste band die er is en daarmee zal het altijd de meest complexe zijn. Ooit weleens een familie gehoord waar alles koek en ei is en waar er alleen gelachen wordt?

Leven vanuit liefde, gun het de tijd. Je hebt gekozen voor een nieuwe relatie en daarmee heb je hopelijk je hart gevolgd. Je bent in de zevende hemel en jullie kunnen samen alle problemen aan die op jullie pad komen. Zo ben je de nieuwe relatie aangegaan. Accepteer dan ook dat deze relatie in de praktijk heel complex kan zijn. Denk in oplossingen. Het is ok om loyaler te zijn naar je eigen kinderen. Dat betekent niet dat je geen liefde hebt voor de andere kinderen. Geef het de tijd. Relaties kunnen groeien. Het proberen te versnellen van de band met bonuskinderen, zal veelal meer weerstand oproepen. Vooral stiefmoeders of bonusmoeders krijgen het nog weleens flink te verduren. Heb geduld, stapje voor stapje werk je aan alle relaties binnen het gezin en daarmee aan de nieuwe dynamiek.

Opvoeden. Voordat je een nieuwe relatie begon, heb je vast al veel gesproken over de opvoeding. Voor jouw kinderen weet je wat wel en niet werkt. Opvoeden kan een hele strijd zijn. Daarbovenop kan het ook nog eens een strijd worden tussen jou en je nieuwe partner en tussen jullie en de ex-partners. Dit zijn al veel communicatielijnen en die kunnen nooit allemaal op een lijn komen te liggen. Echt niet! Dat hoeft ook niet. Kinderen weten van jongsaf aan bij wie wat te halen valt en dat zullen ze ook doen. Ze bepalen zelf op dat moment hoe zij zich voelen en bij wie ze soms (op dat moment) liever zijn. Grenzen opzoeken en goedmakertjes afdwingen na een scheiding zijn een bekend fenomeen. Afspraken niet nakomen, te laat komen. Ergenissen alom. Je kunt je afvragen wat al die ergenissen jou en je gezin je brengen. Je hebt geen invloed op wat er gebeurt als je kind uit huis is. Dus houd vooral de regie binnenshuis en praat open over de verschillende opvoedstijlen die ze gewend waren en de reden van eventuele nieuwe omgangsregels. Leg zoveel mogelijk uit in de taal die passend is bij de leeftijd van de kinderen.

Erkenning en Communicatie. Erken de emoties die vrijkomen die passend zijn bij de nieuwe situatie. Voor iedereen is de nieuwe situatie moeilijk. Een duik in het diepe. Loslaten van oude patronen, loslaten van alles wat veilig leek. Dit is een complex proces. Erover blijven praten, vooruitdenken, plannen, patronen doorbreken, open staan voor nieuwe mogelijkheden, leren op een andere wijze te communiceren. En last but not least, accepteer alle emoties die te pas en te onpas in het gezin bovenkomen. Bouw op vanuit liefde en vertrouwen!

En dat is makkelijk gezegd dan gedaan!

Gezinscoach past verschillende gesprekstechnieken toe om de communicatie te verbeteren en het wederzijds begrip te vergroten. Gesprekken met het samengestelde gezin, met de partners en/of ex-partners of per gezinslid. Een onafhankelijk en neutraal persoon kan het gesprek soepeler laten verlopen en belangrijkere gevoelens luchtiger benoemen. En dat lucht gewoon op!

Verloopt de communicatie moeizaam? Is er veel ruzie en onenigheid? Denk je, waar ben ik aan begonnen? Geeft het samengestelde gezin veel frustratie? Voel je meer liefde voor je eigen kinderen? Botst het tussen jou en je ex-partner? Liggen jij en de bonusmoeder niet op één lijn? en welke vraag je dan ook hebt...Hulp nodig van Gezinscoach? Neem contact op via het formulier.  

Terug naar overzicht