Laat je gezin het meest waardevolle in je leven zijn.

Gezinscoach brengt positieve en langdurige verandering binnen gezinnen. Gezinnen kunnen uit balans raken, met als gevolg: veel stress, korte lontjes en geen tijd meer voor elkaar en de kinderen. Verre van het ideaalbeeld dat je ooit voor ogen had.

Gezinscoach is naast gezinscoach ook oudercoach, gesprekspartner, wegwijzer en steunpilaar wanneer je even geen grip meer op de situatie hebt. Er is nooit één oorzaak en alle gezinsleden zijn hoe dan ook met elkaar verbonden. Daarom gelooft Gezinscoach in de aanpak van de gezinsdynamiek. Je krijgt coaching om vastgeroeste patronen in te zien en te doorbreken en de onderlinge communicatie te verbeteren. Jij en je gezin krijgen tools om samen te groeien naar wat jullie waardevol vinden.

Gezinscoach kijkt naar kansen, mogelijkheden, overeenkomsten, talenten, oplossingen en zoekt de connectie vanuit een liefdevolle band zonder oordeel.

Hulp nodig voor een samengesteld gezin? Lees het blog en stel je vraag via het contactformulier.
Hulp nodig voor het gedrag van je kind? Stel je vraag via het contactformulier..
Hulp nodig voor een kind met een beperking? Kijk bij 'specialisme' en stel je vraag via het contactformulier.
Hulp nodig bij zorgvragen? Stel je vraag via het contactformulier.
Hulp nodig bij andere vragen? Stel je vraag via het contactformulier.

'Samenzijn is de sterkste verbinding'

Gezinscoach

Voor elk gezin een passend plan

Een gelukkig gezinsleven houdt voor iedereen wat anders in. Elk gezin kent andere gewoontes, behoeftes, samenstellingen en culturen. Gezinscoach brengt overzicht, stelt prioriteiten en maakt een behandelplan. Thuis is je basis. Als deze basis ontregeld is, heerst er veelal onrust en/of onvrede. Dit kan binnen de dynamiek van een gezin voelbaar zijn en tot uiting komen in het gedrag van één of meerdere gezinsleden. Voor wie is Gezinscoach?

Waar ervaring en kennis samenkomen

Met veel kennis en ervaring komt Gezinscoach snel tot de kern. De aanpak, de duur en de werkwijze wordt na de intake afgestemd. Gezinscoach werkt op particuliere, anonieme basis, los van de gemeente, scholen of andere instanties. Indien een samenwerking gewenst is vanuit de ouders, kent Gezinscoach de weg. De overvloed aan wetten, regels en zorgafspraken kan al een belasting op zich zijn. In een aantal sessies maakt Gezinscoach al het verschil, zodat gezinnen vol goede moed verder kunnen.

Frieda Eichhorn(1978) is oprichtster van Gezinscoach. Met een frisse blik, humor en oplossingsgerichte adviezen, helpt ze gezinnen met zorgen om weer grip op het gezinsleven te krijgen. Dit doet ze door patronen te doorbreken en de onderlinge communicatie te verbeteren. Ze is naast gezinscoach ook communicatiedeskundige en heeft drie kinderen, waarvan de oudste zoon met Downsyndroom en ASS.

Over Gezinscoach

Iedere donderdag beantwoorden drie panelleden uit het J/M Ouders-panel een opvoedvraag van de lezers.
Het panel bestaat uit deskundigen en experts met ieder hun eigen specialisme. Gezinscoach is een van de panelleden.

 

  • Specialistische kennis en ervaring

  • Online coaching mogelijk

  • Particuliere en anonieme gezinscoaching

  • Geen wachttijd, korte doorlooptijd

  • Positieve verandering met langdurig effect

  • Open benadering, zonder oordeel

  • Inlevend met humor

  • Meerdere coachingsvormen en locaties

  • Indien nodig ook ‘s avonds en in het weekend

Lees het artikel over Gezinscoach voor Maatbril

De zorg voor een zorgintensief gezinslid in combinatie met opvoedkundige taken kan soms erg complex zijn. Met als gevolg dat het heel moeilijk kan zijn voor ouders die zich radeloos voelen om de rust en balans in het gezin weer terug te vinden. Gezinscoach Frieda Eichhorn-Persoon helpt gezinnen waarvan een of meerdere gezinsleden kort- of langdurig zorg nodig hebben de volledige regie weer terug te krijgen. In dit interview vertelt Frieda ons meer over wat Gezinscoach precies doet.

Lees het hele artikel

thumbnail

Coaching

Naast gezinscoaching kan ook worden gekozen voor een combinatie met individuele coaching. Gezinscoach werkt dan tegelijk aan de gezinsdynamiek als aan de eigen ontwikkeling. Dit bevordert het proces naar een gelukkig gezinsleven. Gezinscoach kijkt waar en hoe de balans terug te vinden is. Wat kan er nog wel en wat gaat er goed? Daar ligt de focus. Het afstemmen van verschillende (opvoed)normen en waarden van ouders zorgt voor een natuurlijkere benadering naar het kind en andersom, waardoor de band wordt versterkt en het gedrag van het kind positief mee verandert. Er is geen perfect gezin en er zijn geen perfecte kinderen of ouders. Wat is er wel? Dat is waar de oplossing ligt!

thumbnail

Specialisme

Gezinscoach heeft veel ervaring binnen gezinnen met zorg. De gezondheidzorg, gemeente, overheid, revalidatie, WMO, mantelzorg, WLZ en PGB, het zijn bekende instanties en begrippen. Zowel vanuit het oogpunt van het kind, als de volwassene. Gezinscoach weet hoe lastig acceptatie van de situatie is en soms blijft. Overtuigingen en verwachtingen kunnen hardnekkig in de weg zitten. Door een actieve en positieve benadering krijg je tools om je leven en dat van je gezin een andere wending te geven. De coaching heeft geen gevolgen voor bestaande hulpverlening. Samenwerking behoort tot de mogelijkheden, maar hoeft niet.